ที่อยู่
อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง
311 ม.1 ถ.ช่างอากาศอุทิศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ, 10210
โทรศัพท์
สำนักงาน: +66 2565-3106, +66 2929-6290-2
โทรสาร: +66 2565-3107
อีเมลแอดเดรส