ตำแหน่งงาน

ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุ 18-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3-6/ ปวช./ ปวส. ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • รักความมั่นคงและก้าวหน้า
Skills: Electrical field

Sale Manager

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานขาย / การตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วางแผนกลยุทธ์การขาย กำหนดเป้าหมายและทิศทางการขาย
 • กำหนดแผนงาน ติดตามและควบคุม การเยี่ยมลูกค้าของพนักงานขาย
 • ออกไปเยี่ยมลูกค้าร่วมกับพนักงานขาย
 • ประสานงานกับลูกค้าที่สำคัญ การเสนอราคา และตกลงรายละเอียดต่าง ๆ กับลูกค้า
 • ตรวจสอบเอกสารสำคัญในการเสนอราคา
Skills: Sale

Sales Engineer

คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญาตรี ( วศ.บ. ) ทุกสาขา
 • มีความขยัน,อดทนและเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีทักษะในการนำเสนองาน,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าเกี่ยวกับ ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ให้กับโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบ / รับเหมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Skills: Sales
หน้าที่รับผิดชอบ
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ทำใบเสนอราคา
 • เยี่ยมเยียนลูกค้า
 • หาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม

ติดต่อเรา

ที่อยู่
อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง
311 ม.1 ถ.ช่างอากาศอุทิศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ, 10210
โทรศัพท์
สำนักงาน: +66 2565-3106, +66 2929-6290-2
โทรสาร: +66 2565-3107
อีเมลแอดเดรส