เราดูแล

ความสำเร็จของการดับเพลิงเป็นเพียงแค่ความสำเร็จเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น แต่เรายังต้องให้ความสำคัญกับชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

รับรองมาตรฐานระดับโลก

บริษัทเราได้ใบรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ลูกค้าที่ใช้สินค้าจึงมีความเชื่อมั่นคุณภาพความปลอดภัย

รับรอบคุณภาพระดับสากล

สินค้าของเราผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลจากผู้ผลิตชั้นนำด้านระบบดับเพลิงที่มีความเชี่ยวชาญสูง

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นดำเนินธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์ดับเพลิงป้องกันเพลิงไหม้ บริษัทฯ ให้บริการออกแบบติดตั้งบำรุงรักษาระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำธุรกิจในระบบดับเพลิงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของระบบดับเพลิงที่ได้มาตราฐานจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทต้องออกแบบระบบดับเพลิงโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ด้านมาประกอบการพิจารณาร่วมกัน เช่นเชื้อเพลิงประเภทของอาคารพื้นที่ใช้สอยของอาคารและปัจจัยที่มีผลรอบข้างเป็นต้นเมื่อตรวจสอบประเมินข้อมูลแล้วทางบริษัทฯจะทำการออกแบบพร้อมติดตั้งและทำการทดสอบระบบดับเพลิงดังกล่าวตามมาตรฐานสากลรวมถึงข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าทำให้แน่ใจได้ว่าระบบดับเพลิงดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมากอีกทั้งธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในอาคารดังกล่าวก็ไม่ต้องหยุดชะงักจึงนับได้ว่าเป็นการปกป้องและคุ้มครองให้กิจการของลูกค้าดำรงอยู่และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องทำให้แน่ใจได้ว่าระบบดับเพลิงดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมากอีกทั้งธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในอาคารดังกล่าวก็ไม่ต้องหยุดชะงักจึงนับได้ว่าเป็นการปกป้องและคุ้มครองให้กิจการของลูกค้าดำรงอยู่และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

แต่กระนั้นก็ตามระบบดับเพลิงดังกล่าว ถึงแม้จะได้รับการติดตั้งจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี หากขาดมาตรฐานการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตามระยะเวลาการบำรุงรักษา ระบบดังกล่าวก็ไม่อาจทำงานได้ตามปกติก็เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นกัน

ข้อมูลการบริการ

เราใช้มาตรฐานการออกแบบขึ้นกับสินค้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดับเพลิงชั้นนำของโลก
ในการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหลายจะดำเนินตามกระบวนการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีตามมาตรฐานสากลซึ่งรับรองทั้งคุณภาพ, การสามารถทดสอบระบบ, และการซ่อมบำรุงได้ง่ายตามมาตรฐานสากล
ในการทดสอบระบบหลังจาการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ จะทำการทดสอบระบบตามเงื่อนไขของสินค้าที่ติดตั้งรวมถึงการต้้งค่าต่างๆให้ได้มาตรฐานการดับเพลิงที่ตรงกับตัวอุกรณ์การติดตั้งที่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลแล้ว
เราให้คำปรึกษากับลูกค้าใหม่การวางระบบดับเพลิงที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด ด้วยราคาที่เป็นธรรมและประหยัดค่าใช้จ่า. เรายังดูแให้คำปรึกษาลูกค้าที่ได้รับการติดตั้งระบบของเรา และมีการวางตารางการเข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบโดยปกติตลอดมา

ทักษะและประสบการณ์

ออกแบบระบบดับเพลิง
ติดตั้ง
ทดสอบ
ให้คำปรึกษา