ตำแหน่งงาน

Sales Exclusive/Senior Sales Exclusive

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ช., ป.ว.ส., ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าเกี่ยวกับ ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ให้กับโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบ / รับเหมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Skills: Sales, Marketing

Admin Officer

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ว.ช., ป.ว.ส., ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง) หรือเทียบเท่า ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกวิศวกรรม
 • ดูแลจัดทำเอกสาร-จัดทำตารางนัดหมาย
 • ดูแลงานด้านเอกสารให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 • ดูแล และ Update กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรม
 • จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ
 • ปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
Skills: Microsoft Word, Excel

ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุ 18-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3-6/ ปวช./ ปวส. ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • รักความมั่นคงและก้าวหน้า
Skills: Electrical field

Sales Engineer

คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญาตรี ( วศ.บ. ) ทุกสาขา
 • มีความขยัน,อดทนและเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีทักษะในการนำเสนองาน,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
Skills: Sales
หน้าที่รับผิดชอบ
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ทำใบเสนอราคา
 • เยี่ยมเยียนลูกค้า
 • หาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม

ติดต่อเรา

ที่อยู่
อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง
311 ม.1 ถ.ช่างอากาศอุทิศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ, 10210
โทรศัพท์
สำนักงาน: +66 2565-3106, +66 2929-6290-2
โทรสาร: +66 2565-3107
อีเมลแอดเดรส