1. ไฟไหม้โรงแรมรอยัล จอมเทียน พัทยา วันที่ 11 กรกฏาคม 2540 เวลา 9.30 น.
-สถานที่เกิดเหตุ
ห้องครัวชั้นล่างของโรงแรมรอยัล จอมเทียน พัทยา

-สาเหตุเริ่มต้น Human Error ในการเปิด-ปิดถังก๊าซ ทำให้ก๊าซรั่วไหลไปกระทบเปลวไฟจากการประกอบอาหารในห้องครัว จึงเกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื้นโรงแรมส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ติดไฟได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพรม ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ไม้ ประกอบกับที่ตั้งอาคารอยู่ติดกับทะเลจึงมีลมพัดแรง ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว

-สาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง และมีผู้อาศัยในโรงแรมเสียชีวิตจำนวนมาก

ทางหนีไฟไม่ได้มาตรฐานอาคารสูง ไม่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ไม่ทำงานขณะเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการระงับเหตุ
-ความเสียหาย
เสียชีวิต 91 ราย และอาคารเสียหายทั้งหมด

-แนวทางแก้ไข
ควรดำเนินการปรับปรุงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

2. ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา วันที่ 10 พฤษภาคม 2536 เวลา 16.00 น.
-สถานที่เกิดเหตุ
อาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ชั้น 1

-สาเหตุเริ่มต้น
ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน อาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือทิ้งก้นบุหรี่ หรือการวางเพลิง

-สาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง และมีผู้อาศัยในโรงแรมเสียชีวิตจำนวนมาก
ทางหนีไฟไม่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อจำนวนของผู้ใช้อาคาร ไม่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ไม่ทำงานขณะเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ขาดการบริหารจัดการ ควบคุมปริมาณและการจัดเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่ขาดความพร้อมในการรับมือในเหตุการณ์ อาคารไม่มีการกั้นแยกพื้นที่

-ความเสียหาย
เสียชีวิต 188 ราย และอาคารเสียหาย 4 หลังมีสภาพโครงสร้างพังทลายจากอาคารวิบัติ

3.ไฟไหม้และการระเบิดถังบรรจุน้ำมันเบนซิน คลังเก็บน้ำมันไทยออยล์ ศรีราชา วันที่ 2 ธันวาคม 2542 เวลา 23.30 น.
-สาเหตุเริ่มต้น
Human Error ในการเปิด-ปิดวาล์ว ส่งผลให้น้ำมันล้นถัง ไอน้ำมันผสมกับอากาศและเกิดจุดติดไฟ จากประกายไฟของการสตาร์ทยานพาหนะขึ้น

-สาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง
ความผิดพลาดของระบบตรวจสอบ ระบบสั่งตัดอัตโนมัติ และสัญญาณแจ้งเหตุภาวะที่เกิดการล้นถัง ไม่มีระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง โดยเฉพาะโฟมมีไม่เพียงพอต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น ขาดผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

-ความเสียหาย 600 ล้านบาท
เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 17 ราย ถ้งน้ำมันเบนซินเสียหาย 4 ถัง อาคารสำนักงาน อาคารสถานีดับเพลิง อาคารศูนย์พยาบาล อาคารซ่อมบำรุง โรงกลั่นฯ เสียหายและพังทลาย รถยนต์ดับเพลิง 5 คัน รถยนต์ 15คัน รถจักรยานยนต์ 3 คัน บ้านเรือนราษฎรบริเวณใกล้เคียงเสียหายบางส่วน 322 หลังคาเรือน

สรุป
ระบบป้องกันอัคคีภัยจึงมีความสำคัญได้ถูกพัฒนาเพื่อให้อัตราการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ อัตราการเสียชีวิต และทรัพย์สิน ลดน้อยลงไป

บทความโดย: http://www.integratedsecurity.co.th/
I.S.E., 15.08.2016 0 comment(s)